Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

marieta_svitanicova
marieta_svitanicova

JUDr. Marieta Svitaničová

Advokátska koncipientka
+421 904 246 093 | svitanicova@usgb.sk

Pre spoluprácu s advokátskou kanceláriou USGB som sa rozhodla najmä z dôvodu kvalitného a odborného prístupu v mladom a dynamickom kolektíve. Už od začiatku ma veľmi zaujalo, že kancelária vždy hľadá pre klientov čo najvhodnejšie riešenia a slová „neviem“ alebo „nedá sa“ tu neexistujú. Zo všetkého najviac oceňujem, že rozmanitosť prípadov, s ktorými prichádzam do kontaktu, mi rozširujú obzory a posúvajú ma vpred. 

 

Vo svojej doterajšej praxi som nadobudla skúsenosti v obchodnom práve, v práve obchodných spoločností, v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií a v neposlednom rade v poistnom práve. Okrem uvedených oblastí sa venujem pracovnému právu a sporovej agende.

 

Pred nástupom do advokátskej kancelárie USGB som pracovala v renomovaných advokátskych kanceláriách pôsobiacich na Slovensku a v Českej republike, v ktorých som pôsobila na pozícii advokátskej koncipientky. 

 

Počas štúdia som sa zúčastnila viacerých programov Európskej únie, a to programu Erasmus na univerzite v Padove a stáže (Erasmus Placement) v advokátskej kancelárií v Taliansku, kde som mohla pozorovať aj fungovanie zahraničného právneho systému. 

 

Hovorím plynule anglicky a taliansky, pasívne francúzsky. Vo voľnom čase rada cestujem a spoznávam nové kultúry, športujem, venujem sa fotografii a trávim čas s rodinou a priateľmi.

 

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia:

  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Mgr. (právo)

  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, JUDr. (právo)