Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Ústavné právo

Ústavné právo má svoje pevné miesto v portfóliu služieb advokátskej kancelárie USGB.

Naše služby zahŕňajú v prvom kroku analýzu porušenia základných práv a ľudských slobôd zo strany súdov, orgánov štátnej správy, samosprávy, profesijných organizácií, ako aj iných orgánov verejnej moci (napr. exekútorov, notárov, príslušníkov Policajného zboru SR).

Klientov následne zastupujeme v konaniach o ústavnej sťažnosti pred Ústavným súdov SR, ako aj v konaniach o sťažnosti pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu, kde sa okrem zrušenia protiústavných rozhodnutí, resp. vyhlásenia úradných postupov a iných aktov verejnej moci (napr. opatrení a zásahov) za protiústavné, domáhame aj primeraného finančného zadosťučinenia.

Právne služby v oblasti ústavného práva poskytujeme v civilných, trestných a správnych veciach.

Naše skúsenosti

Privátni klienti

Právne poradenstvo a zastupovanie klientov v konaniach pred Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu v súvislosti s porušením práva na spravodlivý proces a práva na súdnu a inú právnu ochranu v rozličných veciach civilného, trestného a správneho súdnictva.

Privátny klient

Právne poradenstvo a zastupovanie klienta v konaní pred Ústavným súdom SR ohľadom porušenia základných práv a ľudských slobôd v súvislosti s nezákonným tajným odpočúvaním a nezákonným zhromažďovaním záznamov tajného odpočúvania v správnom konaní po právoplatnom skončení trestného konania.

Významná IT spoločnosť

Právne poradenstvo a zastupovanie klienta pred Ústavným súdom SR ohľadom porušenia základných práv a ľudských slobôd ohľadom arbitrárneho a nezákonného odôvodnenia rozhodnutia Najvyššieho súdu SR v pracovnoprávnom spore s generálnym riaditeľom významnej IT spoločnosti.

Slovenský advokát

Právne poradenstvo a zastupovanie klienta (iného advokáta) ohľadom porušenia základných práv a ľudských slobôd v súvislosti s nezákonným stanovením doplatenia odvodov zo strany Sociálnej poisťovne.