Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Súťažné právo a štátna pomoc

Súťažné právo a štátna pomoc patria k ťažiskovým a kľúčovým oblastiam pôsobenia advokátskej kancelárie USGB. Mimoriadne bohaté znalosti a skúsenosti získali naši právnici počas dlhoročného pôsobenia v advokácii, ako aj v Európskej komisii v Bruseli na Generálnom riaditeľstve súťažného práva, vďaka čomu dokážu pri poskytovaní právnych služieb zohľadniť aj prístup súťažných autorít a sú vždy o krok vpred.

V oblasti súťažného práva a štátnej pomoci poskytujeme komplexné právne poradenstvo a zastupovanie klientov pred Európskou komisiou, Protimonopolným úradom SR a súdmi v oblasti kartelov a vertikálnych dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž, zneužívania dominantného postavenia, koncentrácií a štátnej pomoci.

Našim klientom rovnako poskytujeme právnu pomoc pri neohlásených inšpekciách, posudzovaní výmeny senzitívnych informácií pri právnych previerkach a transakciách, zastupovaní v žiadostiach o imunitu (leniency) a v neposlednom rade pri nastavení na mieru šitých compliance programov, týkajúcich sa zlučiteľnosti so súťažným právom.

Naše skúsenosti

Skupina distribútorov automobilov

Komplexné právne poradenstvo a spoločné zastupovanie skupiny siedmych distribútorov automobilov renomovanej značky v konaní pred Protimonopolným úradom SR týkajúcom sa údajnej kartelovej dohody, kde sa navrhuje uloženie súhrnnej pokuty takmer 25 miliónov eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Významná stavebná spoločnosť

Právne poradenstvo v správnom konaní pred Protimonopolným úradom SR a následne a v správnom súdnictve, vrátane zastupovania pred Najvyšším súdom SR vo veci kartelovej dohody týkajúcej sa verejného obstarávania, kde Protimonopolný úrad SR uložil pokutu viac ako dva milióny eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Významná spoločnosť pôsobiaca v oblasti energetiky

Príprava a podanie podnetu na Protimonopolný úrad SR vo veci možného zneužívania dominantného postavenia účtovaním neprimerane vysokých cien.

Viaceré spoločnosti v oblasti telekomunikácií, financií, stavebníctva, potravinárskeho a chemického priemyslu

Právne poradenstvo pri prednotifikačných stretnutiach, následnej notifikácii koncentrácie na Protimonopolnom úrade SR a príprava substantívnej stránky notifikácie, vrátane posúdenia výmeny citlivých informácií pri negociáciách o transakcii z pohľadu súťažného práva.

Ústredný orgán štátnej správy

Právne poradenstvo vo veci štátnej pomoci a pri následnej notifikácii štátnej pomoci týkajúcej sa výstavby železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike na Európskej komisii.