Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Športové právo

V advokátskej kancelárii USGB sa venujeme aj netradičnej oblasti športového práva, kde poskytujeme služby najmä domácim aj zahraničným športovcom, trénerom, agentom, usporiadateľom športových podujatí a športovým organizáciám. Komplexne zabezpečujeme právnu agendu súvisiacu s výkonom profesionálneho športu.

Právne poradenstvo poskytujeme najmä pri vyjednávaní zmluvných podmienok medzi športovcami, športovými klubmi, národným športovým zväzom, trénermi, agentmi, sponzormi a reklamnými partnermi. Predovšetkým riešime hráčske zmluvy, prestupy medzi klubmi, sponzorské zmluvy, reklamné zmluvy, právne vzťahy s trénermi a agentmi. Pre zahraničných trénerov a športových odborníkov zabezpečujeme licencie na výkon činnosti na území SR.

Športovcov takisto zastupujeme pred slovenskými či medzinárodnými rozhodcovskými súdmi a arbitrážnymi komisiami. Zaoberáme sa aj problematikou dopingu a iných porušení športových pravidiel.

Naše skúsenosti

Medicínska spoločnosť

Právne poradenstvo týkajúce sa nastavenia pravidiel sponzoringu, vyjednania a uzatvorenia sponzorskej zmluvy so športovým klubom.

Profesionálny tréner

Právne poradenstvo pre zahraničného klienta týkajúce sa získania licencie na trénovanie dostihových koní na území Slovenskej republiky.

Profesionálny futbalista

Právne poradenstvo a zastupovanie pri vymáhaní nevyplatených honorárov.

Profesionálny športovec

Právne poradenstvo a zastupovanie pri mimosúdnom rokovaní a následnom súdnom vymáhaní náhrady škody a nemajetkovej ujmy v dôsledku športového úrazu zapríčineného porušením športových pravidiel.

Športový klub

Právne poradenstvo a zastupovanie v súvislosti s usporiadaním právnych vzťahov so susediacimi športovými klubmi v rámci jedného športového areálu.