Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Regulácia a správne právo

Regulácia a správne právo predstavuje významnú oblasť špecializácie advokátskej kancelárie USGB. Skúsený tím našich právnikov poskytuje klientom komplexné právne poradenstvo v rozličných sektoroch ekonomiky a priemyslu ako napríklad odpadové hospodárstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, finančné a platobné služby, vysielanie a retransmisia, telekomunikácie, potravinárstvo, poštové služby, energetika, ťažobný, strojársky, hutnícky, elektrotechnický, chemický a spracovateľský priemysel, spotrebný tovar, osobná a nákladná preprava, špedícia a letectvo.

Našich klientov zastupujeme vo všetkých druhoch konaní pred správnymi orgánmi a v správnom súdnictve, vrátane správneho trestania (ukladania sankcií a pokút), pri inšpekciách a kontrolách a poskytujeme im poradenstvo pri získavaní rôznych licencií, povolení a súhlasov.

Naše skúsenosti

Svetová logistická, špedičná a kuriérska spoločnosť

Právne poradenstvo a vypracovanie na mieru šitého memoranda o regulácii v oblasti cezhraničnej prepravy potravín.

Významný veľkodistribútor veterinárnych liekov

Právne poradenstvo týkajúce sa posúdenia súladu distribučného a skladového systému so slovenskou a európskou legislatívou, vrátane pravidiel farmakovigilancie pre veterinárne lieky.

Významná slovenská logistická spoločnosť

Komplexné právne poradenstvo a zastupovanie klienta pri získaní povolenia na vykonávanie nákladnej cestnej dopravy.

Nadnárodný výrobca automobilových dielov

Právne poradenstvo a zastupovanie klienta pri získaní povolení potrebných na prevádzkovanie výrobného závodu na Slovensku.

Rozliční klienti

Právne poradenstvo týkajúce sa posúdenia povinností klientov zverejňovať zmluvy alebo informácie o uzavretých zmluvách podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.