Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Právne audity

Právne audity sú dôležitou súčasťou portfólia služieb advokátskej kancelárie USGB.

Naši právnici majú rozsiahle skúsenosti z komplexných právnych previerok vykonaných pre desiatky zahraničných aj slovenských investorov v rozličných odvetviach ekonomiky a hospodárstva, najčastejšie pri fúziách a akvizíciách (M&A), kúpe podnikov, nehnuteľností, investičných projektov či iných cenných aktív.

Podľa preferencií klientov poskytujeme služby komplexného auditu alebo limitovanej previerky vybraných oblastí, vypracovanie popisných správ o priebehu a výsledku auditu či stručného zhrnutia kľúčových zistení.

Naše skúsenosti

Zahraničný investor

Komplexná právna previerka významného slovenského výrobcu elektrických trakčných vedení a elektrických silnoprúdových zariadení na železničných dráhach v súvislosti s plánovanou a následne aj zrealizovanou akvizíciou podniku.

Zahraničný investor

Komplexná právna previerka vedúceho prevádzkovateľa lodnej osobnej dopravy na rieke Dunaj a operátora bratislavského osobného prístavu v súvislosti s plánovanou a následne aj zrealizovanou akvizíciou podniku.

Strategický investor

Komplexná právna previerka významného slovenského výrobcu minerálnych vôd v súvislosti s plánovanou a následne aj zrealizovanou akvizíciou podniku.

Zahraničná private equity skupina

Komplexná právna previerka významného medzinárodného výrobcu humánnych liekov na území Slovenskej republiky v súvislosti s plánovanou a následne aj zrealizovanou akvizíciou časti podniku.

Nadnárodný prevádzkovateľ kín

Právna previerka spoločnosti prevádzkujúcej rozsiahlu sieť kín v Európe v súvislosti s akvizíciou časti jej portfólia na území Slovenskej republiky.