Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Fúzie a akvizície (M&A)

Fúzie a akvizície (M&A) predstavujú jednu z najvýznamnejších oblastí pôsobenia advokátskej kancelárie USGB.

Počas svojej dlhoročnej praxe v tejto oblasti sa naši právnici prepracovali medzi najlepších odborníkov s rozsiahlymi skúsenosťami pri poskytovaní právneho poradenstva v súvislosti s nadobúdaním podnikov a obchodných spoločností, pri vytváraní spoločných podnikov (joint ventures), ako aj pri zlúčeniach, splynutiach, rozdeleniach a ďalších premenách spoločností, a to v najrôznejších odvetviach ekonomiky a hospodárstva.

Klientom poskytujeme komplexné právne služby, ktoré zahŕňajú detailnú právnu previerku (due diligence), štruktúrovanie transakcie, prípravu a negociáciu transakčnej dokumentácie, zabezpečenie dokumentácie k financovaniu transakcie, získanie potrebných povolení a licencií, právneho poradenstva pri výmene citlivých informácií, vrátane oznámenia transakcie (koncentrácie) Protimonopolnému úradu SR alebo Európskej komisii, ako aj post-transakčné poradenstvo.

Naše skúsenosti

Nadnárodný výrobca alkoholických nápojov

Právne poradenstvo a zastupovanie v súvislosti s nadobudnutím 100% obchodného podielu v slovenskej spoločnosti, ktorá je druhým najväčším producentom ovocných destilátov v Slovenskej republike.

Nadnárodná spoločnosť v odpadovom hospodárstve

Právne poradenstvo a zastupovanie v súvislosti s akvizíciami viacerých slovenských spoločností zaoberajúcich sa nakladaním s odpadom.

Významná slovenská finančná skupina

Právne poradenstvo a zastupovanie v súvislosti s akvizíciou najväčšej slovenskej spoločnosti vyrábajúcej lahôdky a majonézové šaláty a logistickej spoločnosti.

Nadnárodná oceliarska spoločnosť

Komplexné právne poradenstvo a zastupovanie týkajúce sa exitu zo slovenského trhu a predaja slovenskej spoločnosti novému investorovi.

Významný český výrobca zbraní

Právne poradenstvo a zastupovanie týkajúce vytvorenia joint venture so slovenským výrobcom zbraní, vrátane prípravy komplexnej akcionárskej dohody.