Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Energetika

V oblasti energetiky poskytujeme právne poradenstvo pre výrobcov, distribútorov, obchodníkov, dodávateľov, združenia, ako aj koncových zákazníkov, a to najmä v oblasti elektriny, plynu, tepla a obnoviteľných zdrojov energie.

Naše služby zahŕňajú najmä poradenstvo týkajúce sa regulácie cien, správneho implementovania európskej legislatívy do právneho poriadku Slovenskej republiky a jej aplikácie, výroby, dodávky a obchodovania s energiami, výstavby, kúpy a predaja energetických zariadení a energetickej infraštruktúry, vrátane získavania a udržiavania všetkých povolení.

Naše skúsenosti

Spoločný podnik slovenského prepravcu ropy a nadnárodnej rafinérskej spoločnosti

Vytvorenie komplexnej štúdie realizovateľnosti výstavby novej cezhraničnej energetickej infraštruktúry medzi Slovenskom a Rakúskom.

Významná energetická spoločnosť

Komplexné právne poradenstvo týkajúce sa rekonštrukcie a modernizácie cezhraničného energetickej infraštruktúry medzi Slovenskom a Maďarskom.

Nadnárodná private equity skupina

Komplexné právne previerky spoločností podnikajúcich v oblasti výroby elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov energie v súvislosti s ich plánovanou a následne aj zrealizovanou akvizíciou.

Nadnárodný výrobca cementu, betónu a iných stavebných materiálov

Viacnásobné právne poradenstvo týkajúce sa rozličných záležitostí v oblasti energetiky, najmä v súvislosti s vlastnou výrobou elektriny v tzv. ostrovnej prevádzke, dodatočnou výrobou elektriny zo zostatkového tepla vytvoreného pri kogenerácii technológiou ORC a poplatkovými povinnosťami.

Stredoeurópsky výrobca nábytku

Právne poradenstvo týkajúce sa posúdenia povinnosti vykonať energetický audit podľa zákona o energetickej efektívnosti s ohľadom na európsku definíciu malého a stredného podniku (MSP).