Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Duševné vlastníctvo, informačné technológie a ochrana osobných údajov

Duševné vlastníctvo, informačné technológie a ochrana osobných údajov predstavujú významnú oblasť špecializácie advokátskej kancelárie USGB.

V oblasti duševného vlastníctva a informačných technológií poskytujeme komplexné práve poradenstvo ohľadom autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom (vysielanie, databáza), priemyselných práv, licenčných zmlúv, softvérových zmlúv, kolektívnej správy práv, ochranných známok, patentov, úžitkových vzorov, dizajnov, domén, know-how a nekalej súťaže. Venujeme sa aj elektronickému obchodu a organizovaniu platobného styku, elektronickému podpisu a IT outsourcingu.

Poskytovanie právnych služieb v oblasti ochrany osobných údajov u nás zastrešuje špecialista na Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov (GDPR), vďaka ktorému dokážeme klientom zabezpečiť nastavenie všetkých procesov a dokumentov týkajúcich sa spracovania osobných údajov, biometriky a monitorovania pohybu osôb tak, aby boli v súlade so slovenským a európskym právom, a zároveň aby boli pre klienta čo najmenej obmedzujúce či administratívne náročne.

Rovnako zastupujeme klientov v správnych konaniach pred rôznymi orgánmi ako napríklad pred Úradom priemyselného vlastníctva, Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO), Telekomunikačným úradom, Radou pre vysielanie a retransmisiu, Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ako aj pred Úradom na ochranu osobných údajov.

Naše skúsenosti

Nadnárodná korporácia pôsobiaca v oblasti inovatívnych technológií

Právne poradenstvo týkajúce sa uplatňovania nárokov vyplývajúcich zo špekulatívnej registrácie domény a porušovania práv k ochrannej známke, vrátane zastupovania v súdnom konaní o nariadenie neodkladného opatrenia a o uloženie povinnosti previesť doménu do vlastníctva klienta.

Nadnárodný výrobca výživových doplnkov pre zvieratá

Právne poradenstvo týkajúce sa ochrany klienta pred porušovaním práv priemyselného vlastníctva, obchodného tajomstva a know-how v súvislosti s neoprávneným používaním chránených kmeňov baktérií.

Významný výrobca transformátorov

Právne poradenstvo týkajúce sa dodávky a implementácie komplexného softvérového riešenia od známej IT spoločnosti.

Celosvetová značka luxusnej kozmetiky

Právne poradenstvo týkajúce sa vytvorenia pravidiel a podmienok spracovania osobných údajov koncových zákazníkov v rámci nového vernostného systému na území Slovenskej republiky.

Nadnárodná IT spoločnosť

Právne poradenstvo týkajúce sa vytvorenia e-shopu na produkty virtuálnej reality, na predaj internetového trafficu, na predaj výživových doplnkov a pod.