Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Naše služby

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo vo všetkých oblastiach na vysokej úrovni. Špecializujeme sa na súťažné právo, sporovú agendu, fúzie a akvizície, nehnuteľnosti a stavebníctvo, právo životného prostredia a odpadové hospodárstvo, mediálne právo, medicínske právo, trestné právo a dane.

Našim cieľom je poskytovať klientom nielen klasické právne služby, ale aj nadštandardný servis. Budujeme dlhodobé partnerstvá, čo nám umožňuje vytvoriť si s klientom pevný vzťah založený na dôvere a poskytovať naše služby čo najefektívnejšie.

V zložitých kauzách a náročných projektoch rozhodujú skúsenosti, logické uvažovanie a taktické schopnosti, preto pri zastupovaní klientov premýšľame strategicky a predvídavo. Považujeme za samozrejmosť, že klientom ponúkame riešenia, ktorými vieme rýchlo a efektívne dosiahnuť stanovený cieľ. Sme tu pre to, aby ste mohli byť vždy o krok vpred.

Súťažné právo a štátna pomoc
Súťažné právo a štátna pomoc
Súťažné právo
waste management environmental law
Odpadové hospodárstvo a právo životného prostredia
Odpadové hospodárstvo
Nehnuteľnosti a stavebníctvo
Nehnuteľnosti a stavebníctvo
Nehnuteľnosti
Mergers & AcquisitionsFúzie a akvizície (M&A)
Fúzie a akvizície (M&A)
Fúzie a akvizície (M&A)
Súdne spory a arbitráže
Súdne spory a arbitráže
Súdne spory
Dane a daňová optimalizácia
Dane a daňová optimalizácia
Dane
Trestné právo
Trestné právo
Trestné právo
Medicínske právo a farmácia
Medicínske právo a farmácia
Medicínske právo
Nešťastia, nehody
Nešťastia, nehody, úrazy a úmrtia
Nešťastia, nehody
Obchodné spoločnosti, iné formy podnikania a corporate governance
Obchodné spoločnosti, iné formy podnikania a corporate governance
Obchodné spoločnosti
Duševné vlastníctvo
Duševné vlastníctvo, informačné technológie a ochrana osobných údajov
Duševné vlastníctvo
Mediálne právo
Mediálne právo a ochrana osobnosti
Mediálne právo
Európske právo
Európske právo
Európske právo
Rodinné právo
Rodinné právo a vysporiadanie majetku po rozvode
Rodinné právo
Pracovné právo
Pracovné právo
Pracovné právo
Regulácia a správne právo
Regulácia a správne právo
Regulácia
Energetika
Energetika
Energetika
Konkurz, reštrukturalizácia a osobný bankrot
Konkurz, reštrukturalizácia a osobný bankrot
Konkurz
Verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie
Spotrebiteľské právo
Spotrebiteľské právo a ochrana pred diskrimináciou
Spotrebiteľské právo
Bankovníctvo a financovanie
Bankovníctvo a financovanie
Bankovníctvo
Právne audity
Právne audity
Právne audity
Dedičské právo a správa majetku
Dedičské právo a správa majetku
Dedičské právo
Športové právo
Športové právo
Športové právo
Ústavné právo
Ústavné právo
Ústavné právo