Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Petra Kupka
Petra Kupka

Petra Kupka

Regionálny partner
+32 472 84 63 16 | kupka@usgb.sk

Advokátska kancelária USGB pre mňa – ako jej regionálneho partnera – predstavuje miesto, kde klientom poradíme v mnohých právnych oblastiach zároveň, a postaráme sa o ich tak národné ako aj medzinárodné prípady.

Vo svojej právnej praxi sa špecializujem na všetky aspekty európskeho, belgického a francúzskeho súťažného práva, vrátane koncentrácií podnikov, kartelových dohôd, zneužívania dominantného postavenia, súdnych sporov, štátnej pomoci a distribučného práva. Zároveň sa zaoberám otázkami spotrebiteľského práva, práva obchodných spoločností a neprimeraných obchodných podmienok, a pravidelne poskytujem poradenstvo v regulovaných oblastiach, a to najmä vo finančnom sektore.

Dlhodobo zastupujem klientov v konaniach pred Európskou komisiou a belgickými a francúzskymi orgánmi hospodárskej súťaže, ako aj v sporoch pred európskymi a vnútroštátnymi súdmi. V kontexte medzinárodných transakcií, taktiež koordinujem podania na protimonopolných úradoch príslušných krajín. Popri súkromnej praxi, sa právnymi otázkami vo vyššie uvedených oblastiach zaoberám aj ako člen skupiny externých vedeckých pracovníkov bruselskej univerzity Université libre de Bruxelles.

V minulosti som pôsobila ako advokátka vo viacerých významných medzinárodných advokátskych kanceláriách v Bruseli a ako podniková právnička na oddelení hospodárskej súťaže a zmluvného práva vo francúzskej banke Caisse des Dépôts et Consignations v Paríži.

Plynule hovorím anglicky a francúzsky a vo voľnom čase sa venujem najmä realizácii divadelných predstavení.

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia:

  • Právnická fakulta Štrasburgskej univerzity, Francúzsko, “Master 1” (európske a medzinárodné právo)

  • Právnická fakulta Univerzity Panthéon-Assas, Paris II, Francúzsko, “Master 2” (európske obchodné právo)

  • Bruselská advokátska komora, Belgicko, “Epreuve d'aptitude” (ekvivalencia belgického titulu práv)