Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Mgr. Martin Chovanec

Advokátsky koncipient
+421 949 781 961 | chovanec@usgb.sk

Dynamicky sa rozvíjajúci kolektív a vysoká odbornosť patria k základným predpokladom úspešnej advokátskej kancelárie. Pre spoluprácu s advokátskou kanceláriou USGB som sa rozhodol pre vysokú odbornosť celého tímu a pre široký záber právnych oblastí, vďaka ktorým mám ako koncipient možnosť nadobudnúť veľa skúseností zo všetkých oblastí práva.

Pred príchodom do advokátskej kancelárie USGB som pôsobil ako právny asistent a neskôr ako advokátsky koncipient v popredných slovenských advokátskych kanceláriách, kde som nadobudol skúsenosti predovšetkým z oblasti obchodného práva, civilného práva a sporovej agendy.

Počas štúdia na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej škole som absolvoval zahraničný študijný pobyt na Právnickej fakulte Universidade de Lisboa v Lisabone.

Vo voľnom čase sa rád venujem plávaniu, rodine a priateľom.

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia:

  • Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Mgr. (právo)