Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Kateryna Velychko
Kateryna Velychko

Mgr. Kateryna Velychko

Advokátska koncipientka
+421 907 199 978 | velychko@usgb.sk

Na dosiahnutie ambicióznych cieľov, je nevyhnutné byť obklopený ľuďmi, ktorí sú profesionáli vo svojom odbore, tak ako je tomu v advokátskej kancelárií USGB. Vysoká úroveň advokátskej kancelárie sa odzrkadľuje vo významných oceneniach, ktoré USGB získala počas svojho relatívne krátkeho pôsobenia. Práve kvality ako profesionalita a dynamickosť tohto právneho tímu boli dôvodom, pre ktorý som sa rozhodla pre spoluprácu s advokátskou kanceláriou USGB. Možnosť byť súčasťou tímu USGB a podieľať sa na dosahovaní jeho cieľov a úspechov vnímam ako tú najlepšiu príležitosť na budovanie môjho profesionálneho života.

Každý šikovný právnik musí na sebe neustále pracovať a rozširovať svoj právny obzor. Tento postoj ma sprevádza od vysokoškolských čias, odkedy prehlbujem svoje teoretické vedomosti získavaním cenných skúseností z absolvovania viacerých odborných školení, seminárov, vrátane absolvovania Rakúskej školy súkromného práva v Salzburgu.

Pred pôsobením v advokátskej kancelárii USGB som nadobudla ako advokátska koncipientka vzácne skúsenosti v niekoľkých advokátskych kanceláriách. Vo svojej doterajšej praxi som sa podieľala na významných developerských projektoch, medializovaných kauzách a riešení právne komplikovaných prípadov.

Vo svojej praxi sa venujem najmä obchodnému právu a právu obchodných spoločností, zmluvnému právu a problematike nekalosúťažného konania. Zároveň sa zaoberám právom životného prostredia a odpadového hospodárstva, pracovným právom a v neposlednom rade sa venujem sporovej agende.

Hovorím plynule anglicky a ruský, pasívne ukrajinsky a nemecky. Správny work-life balans dosahujem tým, že sa vo voľnom čase venujem cestovaniu, čítaniu kníh a trávim čas so svojou rodinou.

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia:

  • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Mgr. (právo)