Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Mgr. Dominik Vaszily
Mgr. Dominik Vaszily

Mgr. Dominik Vaszily

Advokátsky koncipient
+421 908 093 334 | vaszily@usgb.sk

Advokátska kancelária USGB je pre mňa obrovskou príležitosťou pracovať v spoločnosti skúsených partnerov so znalosťami zo všetkých oblastí práva, ako aj v spoločnosti vysoko odborného kolektívu, vďaka čomu môžem získavať know-how, potrebné pri poskytovaní kvalitných právnych služieb klientom.

Ako začínajúceho právnika ma oslovila najmä sporová agenda a oblasť trestného práva. Zaujímam sa o sporovú agendu z dôvodu jej rozmanitosti nakoľko zahŕňa všetky právne oblasti a jej potreby používania kritického myslenia. Takisto ma oslovilo právo duševného vlastníctva z pohľadu progresívneho vývoja technológií a z pohľadu umenia.

Pred nástupom do advokátskej kancelárie USGB som pracoval vo viacerých známych advokátskych kanceláriách so zameraním na trestné právo, sporovú agendu a rodinné právo.

Hovorím plynule anglicky, maďarsky a pasívne po francúzsky. Vo voľnom čase sa venujem tvorbe hudby, literatúre, umeniu a športu.

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia:

  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Mgr. (právo)