Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

Denis Ali

Študent
+421 819 935 766 | ali@usgb.sk

Pre advokátsku kanceláriu USGB som sa rozhodol pracovať ako právny asistent ešte počas štúdia Právnickej fakulty na Univerzite Komenského, pretože ma zaujala svojím širokým záberom pôsobnosti, vysokou mierou odbornosti a profesionality.

Denne získavam cenné skúsenosti pod vedením vysoko kvalifikovaných a skúsených partnerov zo znalosťami zo všetkých oblastí práva. Na pozitívnej pracovnej atmosfére sa v neposlednom rade podieľa i tím plný mladých a ambicióznych právnikov.

Ovládam anglický jazyk a vo voľnom čase trávim čas s rodinou, prípadne chodením na výlety a čítaním kníh.

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia:

  • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (právo, 2019-)