Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

27 January 2022

Legal shorts Január 2022

USGB


29 December 2021

Legal shorts December 2021

USGB


06 November 2021

Príspevok USGB do ICLG: Cartels & Leniency 2022

USGB je dlhodobo súčasťou autorských kolektívov naprieč celým svetom, ktoré prispievajú do prestížnej ročenky ICLG.

USGB


23 August 2021

Za všetkým hľadaj...reklamu?!

Jednou z najčastejšie sa objavujúcich foriem reklamy, ktorá je zakázaná v rámci marketingovej stratégie je skrytá reklama. Riziku neprípustnosti reklamy, ktorá by mohla byť vyhodnotená ako skrytá je možné sa pritom vyhnúť pri dodržiavaní jednoduchých tipov.31 May 2021

Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže – bližšie k EÚ

Slovenský parlament po dvadsiatich rokoch prijal nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Súťažný tím USGB - Juraj Steinecker, Ivan Gašperec a Jozef Boledovič – pre Vás pripravil najväčšie zmeny, ktoré nový zákon prináša.

USGB


01 May 2021

USGB získala ocenenie v súťaži Právnická firma roka 2021

Dôvera našich klientov, tvrdá práca a odhodlanie nás opäť zapísali do zoznamu najlepších! Počet našich ocenení v súťaži Právnická firma roka 2021 sa rozrastá a my sa o ne chceme s Vami podeliť!

USGB


22 February 2021

Kto má rozhodujúci hlas nesie zodpovednosť

Dňa 27.1.2021 vydal Súdny dvor (SD) rozsudok vo veci Goldman Sachs, v ktorom rozšíril vyvrátiteľnú domnienku…

USGB


10 February 2021

Superlatív a hyperbola v reklame – keď sa marketingový sen stane nočnou morou pre právnikov

Reklama používa viacero spôsobov, ktorými vie upútať našu pozornosť a docieliť, aby sme uprednostnili reklamovaný produkt pred konkurenčným. Niektoré spôsoby však môžu mať negatívny (a teda častokrát aj nezákonný) vplyv na spotrebiteľov a konkurenciu.24 November 2020

Príspevok USGB do ICLG: Cartels & Leniency 2021

Advokátska kancelária USGB opätovne prispela do prestížnej medzinárodnej publikácie ICLG: Cartels & Leniency 2021, zahŕňajúcej 21 jurisdikcií.

USGB


16 October 2020

Priznanie odkladného účinku správnej žalobe – nástroj na spravodlivé posúdenie námietok vo verejnom obstarávaní

Krajský súd v Bratislave v nedávnom rozhodnutí priznal odkladný účinok žalobe o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorým zastavil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného.06 July 2020

Predbežné opatrenie – nová kapitola vymáhania súťažného práva na Slovensku?

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) rozčeril stojaté vody slovenského súťažné práva a vydal (podľa našich vedomostí) po takmer po 18 rokoch a prvý krát od vstupu do EÚ predbežné opatrenie. Predbežné opatrenia sú výnimočné aj európskej úrovni.

USGB


01 June 2020

USGB získala ocenenie v súťaži Právnická roka 2020

USGB opäť získala ocenenia v Právnickej firme roka 2020 a to konkrétne v kategóriách Energetika a energetické projekty (veľmi odporúčaná), Hospodárska súťaž (odporúčaná), Daňové právo (odporúčaná) a Trestné právo (veľmi odporúčaná). Veľká vďaka patrí celému tímu USGB ako aj spokojným klientom.

USGB


13 March 2020

Príspevok USGB do ICLG: Environment & Climate Change Law 2020

Hrdým prispievateľom do prestížnej medzinárodnej publikácie ICLG: Environment & Climate Change Law 2020, zahŕňajúcej 26 jurisdikcií, sa stala už aj advokátska kancelária USGB.

USGB


12 March 2020

Zmeny pri zamestnávaní slovenských zamestnancov v Rakúsku

V januári tohto roku vstúpila do účinnosti rozsiahla novela rakúskeho zákona o dani z príjmov (AITA), ktorá bude mať dosah aj na tisíce slovenských zamestnancov a zamestnávateľov.

USGB


22 December 2019

Príspevok USGB do ICLG: Merger Control Laws and Regulation 2020

Hrdým prispievateľom do prestížnej medzinárodnej publikácie ICLG: Merger Control 2020, zahŕňajúcej 55 jurisdikcií, sa stala už aj advokátska kancelária USGB.

USGB


05 November 2019

Príspevok USGB do ICLG: Cartels & Leniency 2020

Opäť sme prispeli do prestížnej medzinárodnej publikácie ICLG: Cartels & Leniency 2020, zahŕňajúcej 29 jurisdikcií.

USGB


01 August 2019

Zdravotná dokumentácia nabrala na dôveryhodnosti

Od dnešného dňa je falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotníckej dokumentácie trestným činom. Čo to znamená? Koho sa táto zmena týka?18 April 2019

USGB získala ocenenie v súťaži Právnická firma roka 2019

Po minuloročnom úspechu bola advokátska kancelária USGB opäť ocenená v celoslovenskej prestížnej súťaži Právnická firma roka 2019, organizovanej týždenníkom TREND a vydavateľstvom EPRAVO GROUP. 

USGB


22 March 2019

Sú zdravotné údaje pacientov v bezpečí?

Nariadenie GDPR ovplyvňuje všetky oblasti ľudského života. Osobitnú pozornosť si vyžaduje spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravotnej dokumentácie zdravotníckymi zariadeniami a nemocnicami.

USGB


03 March 2019

Rezolútny postoj Ústavného súdu k prevodom poľnohospodárskej pôdy

Dňa 11.2.2019 bol v Zbierke zákonov vyhlásený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky (spisová značka PL. ÚS 20/2014 zo dňa 14.11.2018) o nesúlade určitých ustanovení zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku.

USGB


20 November 2018

Diagnóza nie je viac ako právo.

Partner Ivan Gašperec vystúpil s témou pred odbornou a laickou verejnosťou na treťom ročníku medicínsko - právnickej konferencie MedLaw 2018 s témou informovaného súhlasu ako predpokladom pre poskytnutie zdravotnej starostlivosti lege artis.13 July 2018

USGB získala ocenenie v súťaži Právnická firma roka 2018

Naša advokátska kancelária bola ocenená v celoslovenskej prestížnej súťaži Právnická firma roka 2018

USGB


30 June 2018

Súdny dvor EÚ sa postavil na stranu zamestnancov

Dňa 14. mája 2018 Súdny dvor Európskej únie rozhodol o povinnom zavedení elektronického systému, umožňujúceho evidenciu pracovného času zamestnancov. Toto rozhodnutie znamená zásadnú zmenu v systéme a forme vedenia evidencie pracovného času v európskom priestore.

USGB


29 May 2018

Nová smernica o autorskom práve – kontroverzia či diskriminácia?

Poslanci Európskeho parlamentu na svojom zasadnutí dňa 26. marca 2019 schválili smernicu č. 2016/0280 (COD) o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu. Týmto hlasovaním sa tak spečatila trojročná legislatívna tortúra jednotnej európskej úpravy autorského práva.

USGB