Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

06 July 2020

Predbežné opatrenie – nová kapitola vymáhania súťažného práva na Slovensku?

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) rozčeril stojaté vody slovenského súťažné práva a vydal (podľa našich vedomostí) po takmer po 18 rokoch a prvý krát od vstupu do EÚ predbežné opatrenie. Predbežné opatrenia sú výnimočné aj európskej úrovni.

01 June 2020

USGB získala ocenenie v súťaži Právnická roka 2020

USGB opäť získala ocenenia v Právnickej firme roka 2020 a to konkrétne v kategóriách Energetika a energetické projekty (veľmi odporúčaná), Hospodárska súťaž (odporúčaná), Daňové právo (odporúčaná) a Trestné právo (veľmi odporúčaná). Veľká vďaka patrí celému tímu USGB ako aj spokojným klientom.

USGB
13 March 2020

Príspevok USGB do ICLG: Environment & Climate Change Law 2020

Hrdým prispievateľom do prestížnej medzinárodnej publikácie ICLG: Environment & Climate Change Law 2020, zahŕňajúcej 26 jurisdikcií, sa stala už aj advokátska kancelária USGB.

USGB
12 March 2020

Zmeny pri zamestnávaní slovenských zamestnancov v Rakúsku

V januári tohto roku vstúpila do účinnosti rozsiahla novela rakúskeho zákona o dani z príjmov (AITA), ktorá bude mať dosah aj na tisíce slovenských zamestnancov a zamestnávateľov.

22 December 2019

Príspevok USGB do ICLG: Merger Control Laws and Regulation 2020

Hrdým prispievateľom do prestížnej medzinárodnej publikácie ICLG: Merger Control 2020, zahŕňajúcej 55 jurisdikcií, sa stala už aj advokátska kancelária USGB.

USGB
05 November 2019

Príspevok USGB do ICLG: Cartels & Leniency 2020

Opäť sme prispeli do prestížnej medzinárodnej publikácie ICLG: Cartels & Leniency 2020, zahŕňajúcej 29 jurisdikcií.

USGB
01 August 2019

Zdravotná dokumentácia nabrala na dôveryhodnosti

Od dnešného dňa je falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotníckej dokumentácie trestným činom. Čo to znamená? Koho sa táto zmena týka?

18 April 2019

USGB získala ocenenie v súťaži Právnická firma roka 2019

Po minuloročnom úspechu bola advokátska kancelária USGB opäť ocenená v celoslovenskej prestížnej súťaži Právnická firma roka 2019, organizovanej týždenníkom TREND a vydavateľstvom EPRAVO GROUP. 

USGB
22 March 2019

Sú zdravotné údaje pacientov v bezpečí?

Nariadenie GDPR ovplyvňuje všetky oblasti ľudského života. Osobitnú pozornosť si vyžaduje spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravotnej dokumentácie zdravotníckymi zariadeniami a nemocnicami.

03 March 2019

Rezolútny postoj Ústavného súdu k prevodom poľnohospodárskej pôdy

Dňa 11.2.2019 bol v Zbierke zákonov vyhlásený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky (spisová značka PL. ÚS 20/2014 zo dňa 14.11.2018) o nesúlade určitých ustanovení zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku.

20 November 2018

Diagnóza nie je viac ako právo.

Partner Ivan Gašperec vystúpil s témou pred odbornou a laickou verejnosťou na treťom ročníku medicínsko - právnickej konferencie MedLaw 2018 s témou informovaného súhlasu ako predpokladom pre poskytnutie zdravotnej starostlivosti lege artis.

13 July 2018

USGB získala ocenenie v súťaži Právnická firma roka 2018

Naša advokátska kancelária bola ocenená v celoslovenskej prestížnej súťaži Právnická firma roka 2018

USGB
30 June 2018

Súdny dvor EÚ sa postavil na stranu zamestnancov

Dňa 14. mája 2018 Súdny dvor Európskej únie rozhodol o povinnom zavedení elektronického systému, umožňujúceho evidenciu pracovného času zamestnancov. Toto rozhodnutie znamená zásadnú zmenu v systéme a forme vedenia evidencie pracovného času v európskom priestore.

29 May 2018

Nová smernica o autorskom práve – kontroverzia či diskriminácia?

Poslanci Európskeho parlamentu na svojom zasadnutí dňa 26. marca 2019 schválili smernicu č. 2016/0280 (COD) o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu. Týmto hlasovaním sa tak spečatila trojročná legislatívna tortúra jednotnej európskej úpravy autorského práva.